over Superleraar

.

Over Superleraar


In iedere leraar schuilt een Superleraar is het motto van Superleraar. De persoonlijke kwaliteiten van de docent zijn bij Superleraar het vertrekpunt tot professionele verbetering. Superleraar werkt vanuit de sterke-punten benadering, een uitgangspunt dat gebaseerd is op de positieve psychologie. 


De werkwijze van Superleraar verhoogt de motivatie en het welzijn van de docent. Kenmerkend voor de werkwijze van Superleraar is het schakelen tussen de intrinsieke beweegredenen van de docent en de praktische consequenties hiervan. De drijfveren van docent zijn bepalend voor hoe of zij voor de klas staat. Dit betekent dat Superleraar  onderwerpen als klassenmanagement en timemanagement benadert op overtuigings- en op uitvoeringsniveau.


Onderwijsvisie Superleraar


De persoonheid van de docent staat bij alle trainingen van Superleraar centraal. Volgens Superleraar is het de persoonlijkheid van de leraar die de lessen kleur geeft en bepalend is voor wat de leerling bij blijft.

Voor goed onderwijs heb je goede leraren nodig. Superleraar staat voor krachtig leraarschap. Voor Superleraar is krachtig leraarschap lesgeven met persoonlijkheid, vakmanschap en verbondenheidSuperleraar sluit hierbij aan bij de zelfdeterminatietheorie waarin het vervullen van de basisbehoeften centraal staat. Een gemotiveerde docent voelt zich verbonden, functioneert autonoon en is

competent. 


Onderwijsblog Superleraar

Superleraar uit haar zorgen over de dalende maatschappelijk positie van de leraar in een onderwijsblog.

In de artikelen verbindt Superleraar haar eigen ervaringen als docent met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Onderwerpen waar Superleraar zich op richt zijn: de lage status van de leraar, het verbeteren van samenwerking tussen leraren, de motivatie van de leraar, de hoge werkdruk in het onderwijs, de uitdaging van klassenmanagement en de dalende onderwijskwaliteit. Consiously we teach what we know

Unconsiously we teach who we are   - Hamacheck