over Superleraar

.

Over Superleraar

Superleraar werkt vanuit de sterke-punten benadering, wat de motivatie en het welzijn van de docent verhoogt. Kenmerkend voor Superleraar is het schakelen tussen de intrinsieke beweegredenen van de docent en de praktische consequenties hiervan. Dit betekent dat Superleraar  onderwerpen als klassenmanagement en timemanagement benadert op overtuigings- en op uitvoeringsniveau.


Wie is Superleraar?

Superleraar is opgericht door Cornelie de Jong.

Ze werkt als zelfstandig docentbegeleider in het voortgezet onderwijs. Als eerstegraads docent aardrijkskunde kent ze het onderwijs van binnenuit. 

Cornelie heeft een frisse blik op het onderwijs. Haar werkwijze is direct, relativerend en reflectief waarbij ze makkelijk schakelt tussen diepgang en lichtvoetigheid.

Ze maakt bij dit werk gebruik van haar ervaring als intervisie- en stagiairbegeleider, waarvoor ze opleidingen heeft gevolgd bij de VU en het LOC, de landelijke organisatie voor coaches in het onderwijs. 

Onderwijsvisie Superleraar

Voor goed onderwijs heb je goede leraren nodig. Superleraar staat voor krachtig leraarschap. Voor Superleraar is krachtig leraarschap lesgeven met persoonlijkheid, vakmanschap en verbondenheid. 

De persoonheid van de docent staat bij alle activiteiten van Superleraar centraal. Volgens Superleraar is het de persoonlijkheid van de leraar die de lessen kleur geeft en bepalend is voor wat de leerling bij blijft.

Superleraar uit haar zorgen over de dalende maatschappelijk positie van de leraar in een onderwijsblog.

In de artikelen verbindt Superleraar haar eigen ervaringen als docent met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Onderwerpen waar Superleraar zich op richt zijn: de lage status van de leraar, het verbeteren van samenwerking tussen leraren, de motivatie van de leraar, de hoge werkdruk in het onderwijs, de uitdaging van klassenmanagement en de dalende onderwijskwaliteit. 


naar het onderwijsblog