timemanagement in het onderwijs

Timemanagement in het onderwijs

superleraar: verlichten werkdruk onderwijs

door Superleraar// categorie werkdruk onderwijs // 18 maart 2021

Lesgeven is topsport. Als docent moet je in een split-second reageren op het klassengebeuren, terwijl je ondertussen je verhaal houdt, leerlingen betrekt en werkvormen implementeert. Er gebeurt zo veel tegelijk dat het niet raar is dat het af en toe te veel wordt.

De werkdruk in het onderwijs is dan ook hoog. Ten eerste is de docent veel tijd kwijt aan les voorbereiden, nakijken en administratie. Ten tweede neemt het aantal niet-lesgebonden taken toe en ten derde is de intensiteit van werken met pubers groot. Timemanagement kan de docent ondersteunen bij het verlichten van de werkdruk.

 

Timemanagement ontbreekt in het onderwijs

Ondanks de bestaande consensus over de hoge werkdruk in het onderwijs, valt het begrip timemanagement onder docenten niet vaak. Dat is begrijpelijk. Timemanagement heeft associaties met efficiëntie en soms zelfs met fabrieksmatig werken. Ik heb nog nooit een docent gesproken die het idee van een school als fabriek toejuicht. En zelfs al zou je het willen: het sociale karakter van een school maakt het onderwijs per definitie niet efficiënt. Een school is een rommelige, dynamische gemeenschap en die eigenschap is zowel de kracht als de zwakte.  

Ik heb er zelf ook lang over gedaan om timemanagement als een serieuze methode voor professionele ontwikkeling te zien. In een ver verleden ben ik niet geheel vrijwillig op een cursus timemanagement beland.  Mij staat vooral het eindeloze gehamer op het gebruik van bakjes en stickertjes bij, net als de noodzaak van een kleurrijk geblokte digitale agenda met dynamische mapjes en een mailarchief in boomstructuur.

Alles aan de cursus was detaillistisch en rigide. De vraag hoe iets moest overvleugelde de vraag waarom iets moest. De cursus had weinig te maken met de kern van het werk en deed verder weinig.

Dat kan anders. Superleraar combineert de praktische insteek van timemanagement met de betekenis die het lesgeven heeft voor de docent. Kenmerkend is de nadruk op hoofdlijnen, doelmatigheid en drijfveren. Een kleine disclaimer: aangezien Superleraar staat voor kernachtig leraarschap is er weinig ruimte voor futiliteiten als formuliertjes, bakjes en mapjes.

 

Timemanagement is taakmanagement docent

Timemanagement bestaat uit het handig organiseren je werklast. In die zin noem ik het liever taakmanagement. Simpel gezegd valt er weinig aan de tijd te managen, want de tijd tikt altijd door. Aan het ordenen en structureren van de werklast is vaak wel wat te verbeteren. Het resultaat is rust en overzicht voor de leraar.

Een belangrijk onderdeel van timemanagement is het prioriteren van taken.

En taken zijn er veel in het onderwijs. En er komen er steeds meer bij (zie mijn artikel onderwijs als wasstraat). Recentelijk stelde het hoofd van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van een onderzoek naar schrijfvaardigheid zelfs dat het onderwijs te veel prioriteiten krijgt toebedeeld. Anders gezegd lijkt onderwijs vooral in de breedte te werken en weinig in de diepte, wat het grote aantal nieuwsartikelen over de dalende basisvaardigheden van de Nederlandse leerling kan verklaren. 

In die zin lijkt het huidige onderwijs op het spelletje de Toren van Pisa: als de basis onstabiel is en je blijft maar stapelen dan stort de boel hoe dan

ook in.

Het teveel aan onderwijsdoelen vráágt gewoon om timemanagement, want veel prioriteiten is geen prioriteiten. Prioriteiten stellen is de kern van het taakmanagement van Superleraar. De vraag die hierbij mee speelt is: in hoeverre dragen de taken bij aan je doel als leraar. Wat wil je als docent bereiken is, net als bij het overige aanbod van Superleraar, een centrale vraag. meer lezen over de hoge werkdruk in het onderwijs? klik hier 


Wil jij de kracht van timemanagement in het onderwijs ervaren?  

Ga naar de training timemanagement in het onderwijs