functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek in het onderwijs

over functioneren zonder formulier

superleraar over onderwijskwaliteit

door Superleraar// categorie onderwijskwaliteit // 21 oktober 2020

Hoewel ik graag over mijn werk praat, hou ik mijn functioneringsgesprekken graag kort. Dit geldt over het algemeen ook voor mijn leidinggevenden, die tussen het runnen van een school door, wat tijd hebben vrijgemaakt om de monitoring van mijn individuele groeipad vast te leggen.


De eindeloze lijst met rubrics

Globaal gaat zo’n gesprek als volgt: ijverig stiefelen we de enorme lijst met rubrics door, waarbij we schakelen tussen de gegevens van de leerlingenenquête en het lesbezoek van een paar weken geleden.

Een aantal punten komt aan bod. Zo treed ik 'tijdig en passend op bij ordeverstoringen'. De kanttekening dat het hier om meestal gaat en niet altijd, is relevant, maar past niet op het formulier.

We zijn het er over eens dat mijn lessen helder zijn opgebouwd in onderdelen met duidelijke overgangen, dus dat vinkje is binnen, net als het punt deze docent heeft het lesmateriaal op tijd klaar.

Aan de punten 'leerlingen hebben tijdens de les een ontspannen gezichtsuitdrukking' en 'docent is spaarzaam met rolbevestigende opmerkingen' hebben we niets toe te voegen. Ook kan er op basis van het lesbezoek of enquête niets gezegd worden over mijn adequaat handelen bij het uitlachen van leerlingen.

De verbeterpunten liggen vooral bij het interpersoonlijk contact. Zo gaven leerlingen een keer bij een enquête aan dat deze docent niet open staat voor vragen vanuit de klas. Dat klonk niet best, al had ik inderdaad vlak voor afname van de leerlingenenquête een verbod ingesteld op de meest gestelde vraag komt dit ook op de toets?, omdat het antwoord altijd dat kan is.

Als de lijst klaar is, eindigt het gesprek en elk jaar verlaat ik het kantoor met het gevoel van een leeggelopen ballon.


Beoordelingsgesprek onderwijs schiet doel voorbij

Ligt het aan mij dat deze krachtige leidraad tot resultaatgericht werken nergens toe leidt?

Ik ben bang van niet. In vrijwel alle sectoren is er het laatste decennium veel gepopt en de resultaten zijn teleurstellend.  De eerste koppen die tevoorschijn komen op HR-websites hebben het over een beoordelingscyclus als verplicht nummer dat zijn doel voorbijschiet.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat slechts 20% van de werknemers het idee heeft dat de functioneringscyclus de prestaties verbetert. Het beoordelingsgesprek werkt in de praktijk ontmoedigend in plaats van stimulerend.

VU-onderzoeker Kilian Wawoe stelde al in 2017 dat beoordelingsgesprekken demotiverend zijn en geen positief effect hebben op de prestatie. Zijn stelling is dat de gesprekken het best kunnen worden afgeschaft en vervangen kunnen worden door doorlopende coaching.

Hier sluit ik mij volledig bij aan, dus hierbij mijn oproep aan leidinggevenden in het onderwijs: mieter dat formulierenbouwwerk uit het raam en ga in gesprek met je leraren over wie ze zijn en wat ze doen.

 Wil jij meer uit je functioneringsgesprek in het onderwijs halen?


Ga naar de profielschets van jou als Superleraar 

Ga naar de training Superkracht in de klas
Meer lezen over het formulierenbouwwerk in het onderwijs? Klik hier