docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering:

moet dat? 

superleraar: verhogen werkplezier docent

door Superleraar// categorie over krachtig leraarschap // 21 juni 2021

Docentprofessionalisering is een begrip dat je weinig hoort in de lerarenkamer. Het standaardbeeld van docentprofessionalisering bestaat uit verplichte sessies op je vrije middag vol onderwijskundige toolkits en mindmaps. Docentprofessionalisering is extern en praktisch. In de praktijk is het vooral handig voor anderen, zodat je zelf lekker aan het werk kan. Helaas gaat dit beeld voorbij aan de noodzaak van docentprofessionalisering.  

 

Noodzaak docentprofessionalisering

De uitdagingen van het lesgeven zijn fors. Het docentschap vraagt veel op inhoudelijk, didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied. Tegelijkertijd veranderen de verwachtingen van leerlingen, ouders en overheid. In die zin is lesgeven topsport en vanuit dat perspectief is het begrijpelijk dat je soms als docent moeite hebt om de boel bij te benen. Te vaak zie ik dat dit gezien wordt als brevet van onvermogen, terwijl deze worsteling vaak een onderdeel is van het aanpassen van de lespraktijk.

Lesgeven vraagt om regelmatige professionele aanpassing en ontwikkeling. In de cao is opgenomen dat je als docent tien procent van je lestijd aan ontwikkeling moet besteden en het nascholingsaanbod is ruim.

 

Docentprofessionalisering als quick fit

We zijn een praktisch volkje en dat zie je terug in het onderwijs. De leraar voert uit, vinkt af en registreert dat het een lieve lust is. Het onderwijskundig cursusaanbod sluit met

een ruim palet aan methodes, handvaten en tools naadloos aan op deze behoefte. De vraag is of deze neiging tot praktische oplossingen werkt. Zelf heb ik meerdere cursussen differentiëren gevolgd, maar ik kan niet zeggen dat ik veel doe met het geleerde. Deels komt dat doordat de geleerde vaardigheden voorbij gaan aan mijn persoonlijke lesstijl en voor mij moeilijk in te voegen zijn in de manier hoe ik voor de klas sta. Dit vraagt om een andere benaderingswijze.

 

Docentprofessionalisering en persoonlijk docentschap

Bij Superleraar gaat het om wie jij bent voor de klas en over wie je wilt zijn. Lesgeven is de primaire taak van de docent. Toch is de teneur dat als je uitdaging wilt in het onderwijs, je dat buiten de les moet zoeken. Natuurlijk is het regelen van touringcars naar de Efteling handig en ook de kamerindeling van het kamp is relevant, maar of het echt mijn kerntaak als docent is betwijfel ik.

Superleraar werkt op overtuigingsniveau en haalt je uit de dagelijkse lespraktijk. In de praktijk zorgt deze opzet voor steun en erkenning. Als docent kun je je op veel gebieden ontwikkelen. 

Een startpunt voor deze ontwikkeling is het formuleren van jouw docentidentiteit, jouw persoonlijk docentschap. Hierin draait het om de volgende vragen:

  • Waarom ben je docent geworden?
  • Welke kernkwaliteiten zet jij in als docent?
  • Waaruit bestaat goed docentschap?
  • Wat is de kern van onderwijs voor jou?

 

Deze kernvragen maken jouw persoonlijk docentschap zichtbaar. De focus op de drijfveren van de docent prikkelt de intrinsieke motivatie, wat een belangrijke voorwaarde is voor werkplezier in het onderwijs.

 

 


naar artikelen over klassenmanagement

naar artikelen over krachtig leraarschap

naar artikelen over motivatie docentWil jij je meer richten op de kern van jouw docentschap?

Ga naar Superleraar training voor docenten