Training herstelrecht in het onderwijs
superleraar: verlichten werkdruk onderwijs

Docenttraining

Herstelrecht in het onderwijs


In de training herstelrecht in het onderwijs leren docenten het conflictoplossend vermogen van hun leerlingen te verhogen. De training is geschikt voor mentoren, zorgcoördinatoren en teamleiders in het voortgezet onderwijs.


Herstelrecht versterkt het eigenaarschap van de leerling. Het is toepasbaar bij veel vormen van frictie en conflicten tussen leerlingen.  Een belangrijk doel van het herstelrecht is dat de betrokkenen uiteindelijk met elkaar verder kunnen en dat de (emotionele) schade is hersteld. Het herstel van de gevolgen van conflicten staat centraal. Herstelrecht in het onderwijs betrekt leerlingen bij aan het versterken van een veilig schoolklimaat.


De deelnemers van de training herstelrecht in het onderwijs krijgen inzicht in het herstelrecht. Ze leren de herstelgerichte vragen toe te passen. Aan de hand van herkenbare schoolcasussen werken mentoren de mogelijkheden van het herstelrecht in het onderwijs.

 

Programma Herstelrecht in het onderwijs

Tijdens het programma komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is herstelrecht in het onderwijs?
  • Wat zijn herstelgerichte vragen?
  • Wat levert herstelrecht in het onderwijs op?
  • Hoe pas je herstelrecht toe in het onderwijs?
  • In wat voor situaties pas je herstelrecht in het onderwijs toe?

 

Aan het eind van het programma heb je een helder beeld van de mogelijkheden van het herstelrecht op jouw school. 

 

Praktische informatie 

Duur: 2 dagdelen

Locatie: digitaal, op school of locatie in Utrecht

Prijs: 135 € per deelnemer (groepskorting mogelijk)

- vrijgesteld van btw

 - exclusief eventuele reiskosten

Groepsgrootte: 1 tot 10 deelnemers

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname