schoolprofiel

SCHOOLPROFIEL


Voor het Schoolprofiel stelt Superleraar scherp op de het eigen karakter en dynamiek van een school. Het doel van het schoolprofiel is het gemeenschappelijk maken van waar de school voor staat. Superleraar maakt gebruik van storytelling, een overtuigend communicatiemiddel dat de kernwaarden van een school tot leven brengt. 

Dit vergroot de herkenbaarheid binnen en buiten school. Het Schoolprofiel is inzetbaar voor de externe communicatie en draagt bij aan een positieve beeldvorming van de school.  

Ook intern biedt het schoolprofiel voordelen. Een heldere en herkenbaare onderwijsopvatting vergroot het commitment tussen docenten. Zodra een missie en visie van de school ook echt door docenten worden gedragen, zullen er binnen school initiatieven ontstaan, die leiden tot duurzame veranderingen.


Het schoolprofiel: waar staat de school voor 

In het schoolprofiel brengt Superleraar bijdragen van het schoolbestuur, docenten, leerlingen en ouders bij elkaar. Een belangrijk onderdeel van de het schoolprofiel is het uitvoeren van interviews binnen de school.

De volgende vier vragen komen hierbij aan bod:


  • Hoe kun je jullie school typeren?
  • Waarom heb je voor deze school gekozen?
  • Wat moet jullie school ten allen tijden behouden?
  • Wat kan er verbeterd worden op school?

 

Het schoolprofiel gaat terug naar de kern: waar staat de school echt voor? 

Het schoolprofiel is een (her)ijking van de schoolvisie en missie, die zich in de praktijk te vaak onderscheiden in volledigheid en uitgebreidheid, wat ten koste gaat van de zeggingskracht. 

Dit schoolprofiel is als gemeenschappelijk document onder andere inzetbaar voor het vormgeven van de missie en visie voor de school, externe communicatie. 

Het Schoolprofiel is een mission statement wat de betrokkenheid van iedereen binnen school verhoogt. Het profiel werkt als een spiegel, waarbij de (her)waardering voor de eigenheid van de school voorop staat.Praktische informatie Schoolprofiel

Het schoolprofiel is een op maat gemaakt traject bestaande uit een intake, waarin het gaat over het karakter van de school en de toekomstvisie. Daarna volgen meerdere interviews met betrokkenen op alle niveau's op school. Het gemeenschappelijke verhaal dat hieruit naar voren komt, is de input van de profielanalyse. De presentatie is zowel mondeling als schriftelijk. Kenmerk van het eindproduct is de herkenbaarheid, toegankelijkheid en overzichtelijkheid. 


  

naar contact