Profiel Superleraar

PROFIEL

van jou als Superleraar


Het doel van de profielschetsen van Superleraar is het (her)waarderen en herijken van de

eigenheid van de school of docent. 


Het Schoolprofiel bestaat uit een schoolbrede analyse waarin de gemeenschappelijke onderwijsopvattingen van de betrokkenen op school centraal staan.


De Profielanalyse van jou als Superleraar is een individueel traject, waarbij Superleraar scherp stelt op jouw eigenheid als leraar.  Bij dit programma staan de sterke kanten en drijfveren van de deelnemende docent centraal. 

De profielanalyse bestaat uit een voorbereidende opdracht en een digitaal interview over jouw leraarschap en jouw drijfveren.

 

De volgende vier vragen komen hierbij aan bod:

  • Hoe ben ik als leraar?
  • Waarom ben ik leraar?
  • Waar loop ik tegen aan als leraar?
  • Hoe word of blijf ik een Superleraar?

 

Met behulp van de Profielanalyse ga je (terug) naar basis van jouw leraarschap. In de dagelijkse lespraktijk ontbreekt vaak de aandacht voor jouw afwegingen en motieven voor het vak. De reden waarom je voor het onderwijs hebt gekozen is vaak bepalend voor hoe je voor de klas staat, maar door de hectiek van het vak is er weinig tijd voor reflectie op dit gebied. Het Profiel van jou als Superleraar werkt als een spiegel, waarbij de (her)waardering voor het vak essentieel is.


Na de opdracht en het interview ontvang jouw eigen Superleraarprofiel. Het profiel stelt scherp op jouw eigenheid.

Dit komt neer op:

  • een helder beeld van je sterke kanten als leraar
  • een helder beeld van jouw kansen als leraar
  • een helder beeld welke lesstijl bij jou past
  • een helder beeld welke onderwijstaken bij jou passen
  • een helder beeld van wat niet bij jou pastPraktische informatie


Duur:  voorbereidende thuisopdracht van max 2 uur en digitaal interview 

Prijs: 105 € per deelnemer 

- vrijgesteld van btw

 

Deelnemers ontvangen een profielschets