Home

.

Superleraar richt zich op het versterken van de eigenheid van de docent, want het is de persoonlijkheid van de leraar die de lessen kleur geeft en bepalend is voor wat de leerling bij blijft.


Superleraar staat voor krachtig docentschap: lesgeven met persoonlijkheid, vakmanschap en verbondenheid. Het motto van Superleraar is dat in iedere leraar een Superleraar schuilt.

De persoonlijke kwaliteiten van de docent zijn bij Superleraar het vertrekpunt tot professionele verbetering. 


Superleraar biedt verfrissende trainingen voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het doel van de nascholing is het vergroten van het krachtig docentschap. Voor goed onderwijs heb je goede docenten nodig.


De werkwijze van Superleraar verhoogt de motivatie en het welzijn van de docent. De drijfveren van docent zijn bepalend voor hoe of zij voor de klas staat. Dit betekent dat Superleraar  onderwerpen als klassenmanagement en timemanagement benadert op overtuigings- en op uitvoeringsniveau. 

Kenmerkend voor de werkwijze van Superleraar is het schakelen tussen de intrinsieke beweegredenen van de docent en de praktische consequenties hiervan.

Superleraar kent de dagelijks lespraktijk. Als onderwijspublicist schrijft ze over het docentschap en onderwijskwaliteit. De artikelen zijn voor veel docenten herkenbaar en vergroten de zichtbaarheid het docentschap.


'' Consiously we teach        what we know.   

  Unconsiously we teach    who we are' ' 


Hamacheck